Dochodzenie odszkodowań powypadkowych

Odszkodowania powypadkowe w Radomiu

Miałeś wypadek komunikacyjny? Doznałeś poważnego uszczerbku na zdrowiu? Straciłeś bliską Ci osobę? Odmówiono Ci wypłaty należnego odszkodowania lub jego wysokość była rażąco niska? Mieszkasz na terenie Radomia i okolic? Skontaktuj się z nami a pomożemy uzyskać Ci należne odszkodowanie!

Dochodzenie Odszkodowań Powypadkowychodszkodowania powypadkowe

Kancelaria Prawna w Radomiu świadczy usługi z zakresu:

 • odszkodowanie za brak sprawcy wypadku
 • odszkodowania komunikacyjne
 • odszkodowania powypadkowe
 • odszkodowanie za słupy i służebność przesyłu,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie
 • odszkodowanie za wypadek śmiertelny
 • odszkodowanie za błędy lekarskie
 • odszkodowania za wypadek w pracy, w drodze do pracy, na chodniku.

Zajmujemy się także dochodzeniem odszkodowania od firm i towarzystw ubezpieczeniowych m.in. Allianz, Axa Direct, Compensa, Benefia, Concordia, Aviva, Inter Risk, Liberty Direct, Link4, PTU, TU, PZU, TUW, TUW Pocztowe oraz innych ubezpieczycieli próbujących uniknąć wypłaty należnego odszkodowania. Niektóre firmy odszkodowawcze niestety wykorzystują niewiedzę poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych zaniżając wypłatę odszkodowania. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, że odszkodowania za wypadek komunikacyjny powinno pokryć nie tylko koszty naprawy samochodu, ale również inne szkody – jak koszty leczenia, zniszczone ubranie czy utracone korzyści.

Odszkodowanie to świadczenie, którego celem jest wyrównanie uszczerbku doznanego na skutek naruszenia jej dóbr i interesów. Najczęściej pojęcie odszkodowania jest powiązane z naprawieniem uszczerbku majątkowego, natomiast pojęcie zadośćuczynienia wiąże się z naprawieniem uszczerbku niemajątkowego.

Rodzaje pozyskiwanego odszkodowania

Naprawić szkodę można na dwa sposoby:

 • (restytucja naturalna) poprzez przywrócenie stanu poprzedniego – o ile jest to możliwe,
 • (restytucja pieniężna) zapłata odpowiedniej kwoty pieniężnej.

Przyczynienie się poszkodowanego

Jeśli to osoba poszkodowana przyczyniła się do powstania szkody lub do jej zwiększenia, obowiązek jej naprawienia ulega zmniejszeniu, stosownie do zaistniałych okoliczności i do stopnia winy obu stron.

Jeśli byleś uczestnikiem wypadku drogowego, doznałeś uszczerbku na zdrowiu – skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci uzyskać wysokie odszkodowanie! Nie pobieramy dodatkowych opłat, udzielamy darmowych porad prawnych!